Train lines in Japan - Hokuriku Shinkansen

Hokuriku Shinkansen
北陸新幹線

The Hokuriku Shinkansen connects Tokyo Station with Kanazawa Station in Ishikawa Prefecture. The first section of this line was known as the Nagano Shinkansen up until spring of 2015, when the tracks from Nagano Station to Kanazawa Station opened and the line became known as the Hokuriku Shinkansen. There are future plans to further extend the line beyond Kanazawa.

Hokuhoku Shinkansen
Station names and distances from Tokyo Station to Kanazawa Station in Ishikawa Prefecture

There are four types of train services - Kagayaki, Hakutaka, Tsurugi and Asama:

Kagayaki trains go from Tokyo Station through to Kanazawa Station, and do not stop at every station on the line.
Hakutaka trains go from Tokyo Station to Kangawa Station and mostly stop at all stations on the line.
Tsurugi trains go from Toyama Station through to Kanazawa Station and is known as a 'shuttle service'.
Asama trains go from Tokyo Station to Nagano Station and stop at most stations along the way.

See also:

>> Trains in Japan
>> Regional train line connections

Station name Station name in Japanese Prefecture Distance from Tokyo Station Distance from Nagano Connecting train lines 
Tokyo 東京駅 Tokyo
>>> 222.4km Joetsu Shinkansen
Tohoku Shinkansen
Tokaido Shinkansen
Tokaido Honsen
Tohoku Honsen
Sobu Honsen
Keiyo-sen
Yamanote-sen
Ueno 上野駅 3.6km 218.8km Joetsu Shinkansen
Tohoku Shinkansen
Tohoku Honsen
Omiya 大宮駅 Saitama
30.3km 192.1km Joetsu Shinkansen
Tohoku Shinkansen
Takasaki-sen
Kawagoe-sen
Noda-sen
Ina-sen
Kumagaya 熊谷駅 64.7km 157.7km Joetsu Shinkansen
Takasaki-sen
Chichibu Honsen
Honjo Waseda 本庄早稲田駅 86.0km 136.4km Joetsu Shinkansen
Takasaki 高崎駅 Gunma
105.0km 117.4km Joetsu Shinkansen
Takasaki-sen
Joetsu-sen
Shinetsu Honsen
Joshin-sen
Annakaharuna 女中榛名駅 123.5km 98.9km  
Karuizawa 軽井沢駅 Nagano
146.8km 75.6km Shinano Tetsudo-sen
Sakudaira 佐久平駅 164.4km 58.0km Koumi-sen
Ueda 上田駅 189.2km 33.2km Shinano Tetsudo-sen
Bessho-sen
Nagano 長野駅 222.4km >>> Shinetsu Honsen
Kita Shinano-sen
Nagano-sen (Nagaden)
Iiyama 飯山駅 252.3km 29.9km Iiyama-sen
Joetsu Myoko 上越妙高駅 Niigata
281.9km 59.5km Myoko Haneuma Line
Itoigawa 糸魚川駅 318.9km 96.5km Oito-sen
Nihonkai Hisui-sen
Kurobe Unazukionsen 黒部宇奈月温泉駅 Toyama
358.1km 135.7km Toyama Chiho Tetsudo
Toyama 富山駅 391.9km 169.5km Takayama Honsen
Ai-no-kaze Toyama Tetsudo-sen
Shin-Takaoka 新高岡駅 410.8km 188.4km Johana-sen
Kanazawa 金沢駅 Ishikawa
450.5km 228.1km Hokuriku Honsen
IR Ishikawa Tetsudo-sen
Asanogawa-sen

SnowJapan Travel index >>