Train lines in Japan - Aizu-sen

Aizu-sen
会津線

The Aizu-sen is owned by the Aizu Railways company. The line runs through Fukushima Prefecture from Nishi Wakamatsu Station  (with trains running through Aizu Wakamatsu Station through to the Tadami-sen) to Aizu Kogen Ozeguchi in Minami Aizu.

 
Aizu-sen
Station names and distances from Nishi Wakamatsu Station to Aizu Kogen Ozeguchi Station, both in Fukushima Prefecture. Aizu Wakamatsu Station and Nanukamachi Station are on the Tadami-sen train line. Trains run through onto this line.

See also:

>> Trains in Japan
>> Regional train line connections

Regional Travel Guides:

>> Fukushima

 

 

Station name Station name in Japanese Prefecture Distance from Nishi Wakamatsu Connections & notes
Aizu Wakamatsu 会津若松駅 Fukushima

 
- Tadami-sen station
Nanukamachi 七日町駅 - Tadami-sen station
Nishi Wakamatsu 西若松駅 >>> Tadami-sen
Minami Wakamatsu 南若松駅 4.0km 
Monden 門田駅 4.9km 
Amaya あまや駅 7.7km 
Ashinomaki Onsen 芦ノ牧温泉駅 10.5km 
Okawa Damu Koen 大川ダム公園駅 16.2km 
Ashinomaki Onsen Minami 芦ノ牧温泉南駅 17.7km 
Yunokami Onsen 湯野上温泉駅 22.7km 
To-no Hetsuri 塔のへつり駅 26.5km 
Yagoshima 弥五島駅 28.0km 
Aizu Shimogo 会津下郷駅 31.1km 
Furusato Koen ふるさと公園駅 32.5km 
Yoson Koen 養鱒公園駅 35.1km 
Aizu Nagano 会津長野駅 37.3km 
Tajima Koko Mae 田島高校前駅 39.5km 
Aizu Tajima 会津田島駅 42.0km 
Naka Arai 中荒井駅 45.8km 
Aizu Arakai 会津荒海駅 49.2km 
Aizu Sanson Dojo 会津山村道場駅 50.1km 
Nanatsugatake Tozanguchi 七ヶ岳登山口駅 53.1km 
Aizu Kogen Ozeguchi 会津高原尾瀬口駅 57.4km Aizu Kinugawa-sen

SnowJapan Travel index >>