Ski & snowboard resorts in the Kiso Town, Nagano (3 total)

ResortName Snow depth* Top Bottom Vertical Steepest Slope Ski Course Ski Lifts Reviews Photos My Resorts
Kaida Kogen Mia 100cm 2120m 1557m 563m 32° 6 2 2 --
Kiso Fukushima 60cm 1904m 1200m 704m 28° 9 4 1 --
Yabuhara Kogen 70cm 1689m 1100m 589m 34° 13 6 1 --

Town Map

View the location of all ski resorts in Nagano here
More detailed interactive maps are available on the Location page of each ski resort

Complete lists and location maps of every ski resort throughout Japan:

Aichi   Akita   Aomori   Ehime   Fukui   Fukushima   Gifu   Gunma   Hiroshima   Hokkaido
Hyogo   Ishikawa   Iwate   Kochi   Kyoto   Miyagi   Miyazaki   Nagano   Niigata   Oita   Okayama   Saga   Saitama
Shiga   Shimane   Shizuoka   Tochigi   Tokushima   Tottori   Toyama   Yamagata   Yamanashi