Ski & snowboard resorts in the Joetsu City, Niigata (2 total)

ResortName Top Bottom Vertical Steepest Slope Ski Course Ski Lifts Reviews Photos My Resorts
Cupid Valley 960m 430m 530m 32° 9 4 5 --
Kanayasan 134m 21m 113m 27° 4 1 -- --

Town Map

View the location of all ski resorts in Niigata here
More detailed interactive maps are available on the Location page of each ski resort

Complete lists and location maps of every ski resort throughout Japan:

Aichi   Akita   Aomori   Ehime   Fukui   Fukushima   Gifu   Gunma   Hiroshima   Hokkaido
Hyogo   Ishikawa   Iwate   Kochi   Kyoto   Miyagi   Miyazaki   Nagano   Niigata   Oita   Okayama   Saga   Saitama
Shiga   Shimane   Shizuoka   Tochigi   Tokushima   Tottori   Toyama   Yamagata   Yamanashi