Ski & snowboard resorts in Niigata (57 total)

Resort Name Town Snow depth* Top Bottom Vertical Steepest Slope Ski Course Ski Lifts Reviews Photos My Resorts
Ipponsugi Yuzawa 20cm 470m 440m 30m 12° 1 1 -- --
Fuyudorigoe Ski Garden Kamo -- 130m 100m 30m 15° 5 3 -- --
Myoko Ski Park Myoko 65cm 860m 724m 136m 15° 3 1 1 --
Takayanagi Garuru Kashiwazaki -- 150m 70m 80m 15° 1 1 -- --
Kyukamura Myoko RunRun Myoko 80cm 900m 800m 100m 16° 1 1 -- --
Sado-shi Daira Sado -- 510m 400m 110m 19° 3 1 -- --
Tochio Family Nagaoka -- 223m 171m 52m 20° 3 1 -- --
Ohara Uonuma -- 640m 440m 200m 23° 6 2 1 --
Matsudai Family Tokamachi 0cm 440m 240m 200m 24° 3 2 1 --
Itsukamachi Minamiuonuma 0cm 510m 160m 350m 25° 10 4 -- --
Koide Uonuma -- 262m 130m 132m 25° 6 3 1 1
Oyu Onsen Uonuma -- 455m 310m 145m 25° 4 1 -- --
Koshi Kogen Nagaoka -- 444m 340m 104m 26° 2 1 -- --
Nakasato Kiyotsu Tokamachi 45cm 769m 501m 268m 26° 4 1 -- --
Kanayasan Joetsu -- 134m 21m 113m 27° 4 1 -- --
Wonder Valley Sado Sado -- 290m 50m 240m 27° 2 4 -- --
Nagaoka Shiei Nagaoka -- 348m 98m 250m 28° 10 2 2 --
Ishiuchi Hanaoka Minamiuonuma 10cm 405m 280m 125m 29° 4 1 2 18
Ludens Yuzawa Yuzawa -- 680m 450m 230m 29° 5 1 3 2
Budoh Murakami 1cm 650m 150m 500m 30° 5 2 3 --
Hakkai Sanroku Minamiuonuma 0cm 420m 210m 210m 30° 6 2 1 2
Ikenotaira Onsen Myoko 90cm 1500m 760m 740m 30° 10 6 4 18
Matsunoyama Onsen Tokamachi 40cm 709m 383m 326m 30° 6 2 2 --
Mt Granview Minamiuonuma -- 622m 243m 379m 30° 6 3 5 212
Ninox Snow Park Shibata 20cm 936m 317m 619m 30° 6 3 6 --
Suhara Uonuma -- 551m 205m 346m 30° 9 3 -- 2
Yakushi Uonuma 0cm 220m 100m 120m 30° 4 1 -- --
Yuzawa Kogen Yuzawa 80cm 1170m 330m 840m 30° 7 5 8 97
Nakazato Snow Wood Yuzawa -- 670m 487m 183m 31° 3 2 1 --
Yuzawa Park Yuzawa 20cm 650m 440m 210m 31° 11 6 12 30
Akakura Kanko Resort Myoko 100cm 1500m 740m 760m 32° 10 7 13 47
Cupid Valley Joetsu 60cm 960m 430m 530m 32° 9 4 5 --
Kagura Yuzawa 130cm 1845m 620m 1225m 32° 2 22 66 748
Maiko Snow Resort Minamiuonuma 70cm 920m 260m 660m 32° 26 11 23 484
Mountain Park Tsunan Tsunan -- 710m 309m 401m 32° 7 3 -- 5
Naeba Yuzawa 70cm 1789m 900m 889m 32° 19 13 73 524
Yuzawa Nakazato Snow Resort Yuzawa 40cm 702m 458m 244m 32° 16 7 7 20
GALA Yuzawa Yuzawa 120cm 1181m 800m 381m 33° 16 11 50 423
Muica Snow Resort Minamiuonuma 40cm 748m 348m 400m 33° 12 4 6 51
Wakabuna Kogen Sekikawa 5cm 580m 150m 430m 34° 9 4 5 --
Ishiuchi Maruyama Minamiuonuma 70cm 920m 256m 664m 35° 23 13 23 535
Iwappara Yuzawa 40cm 985m 400m 585m 35° 10 9 36 323
Tainai Tainai -- 700m 140m 560m 35° 14 8 5 --
Charmant Hiuchi Itoigawa 190cm 1009m 501m 508m 37° 16 3 3 16
Chateau Shiozawa Minamiuonuma 30cm 579m 210m 369m 37° 7 4 1 26
Okutadami Maruyama Uonuma -- 1242m 735m 507m 37° 10 5 9 --
Akakura Onsen Myoko 95cm 1200m 650m 550m 38° 17 14 16 29
Itoigawa Seaside Valley Itoigawa -- 740m 240m 500m 38° 8 5 3 5
Joetsu Kokusai Minamiuonuma 60cm 1017m 200m 817m 38° 22 25 31 334
Lotte Arai Resort Myoko -- 1280m 329m 951m 38° 14 5 3 --
Mikawa Onsen Aga -- 416m 121m 295m 38° 10 4 3 --
Muikamachi Hakkaisan Minamiuonuma 100cm 1147m 355m 792m 38° 15 4 11 384
Myoko Suginohara Myoko 105cm 1855m 731m 1124m 38° 16 5 33 97
NASPA Ski Garden Yuzawa 40cm 691m 431m 260m 38° 8 5 14 81
New Greenpia Tsunan Tsunan 50cm 965m 650m 315m 38° 5 3 4 --
Seki Onsen Myoko 180cm 1210m 900m 310m 38° 4 2 2 3
Kandatsu Snow Resort Yuzawa 100cm 1000m 460m 540m 45° 13 6 33 288

Prefecture Map

More detailed interactive maps are available on the Location page of each ski resort

Complete lists and location maps of every ski resort throughout Japan:

Aichi   Akita   Aomori   Ehime   Fukui   Fukushima   Gifu   Gunma   Hiroshima   Hokkaido
Hyogo   Ishikawa   Iwate   Kochi   Kyoto   Miyagi   Miyazaki   Nagano   Niigata   Oita   Okayama   Saga   Saitama
Shiga   Shimane   Shizuoka   Tochigi   Tokushima   Tottori   Toyama   Yamagata   Yamanashi